Disclaimer

Tot standkoming
De informatie op www.janvanhestwijnen.nl komt tot stand onder verantwoordelijkheid van Jan van Hest Wijnen. De uitvoering van en het onderhoud aan op www.janvanhestwijnen.nl wordt gedaan door Jan van Hest Wijnen die de uiterste zorg besteed om het geheel zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk te maken en te houden betreffende de inhoud van www.janvanhestwijnen.nl

Aansprakelijkheid
Het is echter mogelijk dat de inhoud van deze site verouderd, incompleet en/of incorrect is. Aan de inhoud van deze internetsite kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Jan van Hest Wijnen kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op www.janvanhestwijnen.nl

Links
Het is mogelijk dat via de internetsite van www.janvanhestwijnen.nl toegang wordt geboden tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Jan van Hest Wijnen kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze internetsites en/of pagina’s.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op www.janvanhestwijnen.nl waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot de materialen, foto’s, illustraties, namen, logo’s, merken en andere onderscheidingstekens behoren toe aan Jan van Hest Wijnen of eventuele licentiegevers. Het beschikbaar stellen van deze informatie houdt geen licentie in voor het verveelvoudigen en/of verspreiden van deze informatie. Dergelijke handelingen zijn niet toegestaan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Jan van Hest Wijnen of de betreffende derde, behoudens ingeval van wettelijk toelaatbare handelingen zoals het printen en downloaden van informatie op deze website voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

© Jan van Hest Wijnen 2013